EGEA GENÇLER KUPASI BAŞLIYOR!

28 YAŞ ALTI SPORCULARA
FIAT'TAN ÇOK ÖZEL FIRSAT

ORGANİZASYONLA İLGİLİ DETAYLAR VE KATILIM ÜCRETİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN FORMU DOLDURUN

AD SOYAD

DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY)

E-POSTA ADRESİ

TELEFON

SAHİP OLDUĞU OTOMOBİL

EHLİYET TİPİ

(VARSA) MOTOR SPORLARI GEÇMİŞİNİZ

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TARAFINDAN
MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve bu çerçevede, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere finansal işlemlerin takibi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması, etkinlik yönetimi, satış sonrası destek hizmetleri, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.tofas.com.tr adresinde yer alan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve bu çerçevede, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere finansal işlemlerin takibi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması, etkinlik yönetimi, satış sonrası destek hizmetleri, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amaçlarıyla; Koç Holding A.Ş. ve topluluk şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.tofas.com.tr adresinde yer alan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından çeşitli kanallar ve çeşitli hukuki sebeplere dayanarak elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, kısa mesaj, e-posta kanalıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Şirketimiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişki kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, saklanmasını ve TOFAŞ'ın gönderim sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla işbu metni kabul etmeniz halinde vermiş olduğunuz açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tofas.com.tr adresinde yer alan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

EK KURALLAR

1. Genel Bilgiler

1.1. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonasındaki yarış sezonunda, “Ağaoğlu Maslak 1453 Sitesi T4 B Blok No:22 Maslak/İstanbul” adresinde mukim MK OTOMOTIV – KORAY ALP (Bundan sonra “MK Oto” olarak anılacaktır.), TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası’nın (Bundan sonra “TOFAŞ” olarak anılacaktır) sahibi olduğu FIAT marka EGEA model araçlarla gerçekleştirilecek FIAT Egea Gençler Kupası Yarış Organizasyonu / Yarışları (Bundan sonra “Yarış/Yarışlar” olarak anılacaktır.) adı altındaki tek marka kupasını organize etmektedir. Tek Marka kupasının 6 (Altı) ayaktan oluşması öngörülmektedir.

1.2. İşbu kurallar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından xx/xx/xxxx tarih ve xxx/xx kayıt numaralı ilgili yazısı ile onaylanmıştır.

1.3. Yarış’ın Yasal Temelleri:

1.3.1. Yarış katılımcıları (Bundan sonra “Pilot/Pilotlar” olarak anılacaktır.) tarafından, aşağıda yer alan ve Yarış’ta uygulanacak yönetmelik ve kurallar ile ilgili yasal mevzuata kayıtsız şartsız riayet edilmesi zorunludur. MK Oto ve TOFAŞ, Yarış boyunca, işbu yönetmelik ve kurallara riayet etmeyen Pilot(lar)’ı Yarış’dan ihraç etme hakkını saklı tutar.

Yarış’ta uygulanacak yönetmelik ve kurallar şunlardır: 

1.3.1.1. Ekleri dahil olmak üzere 2018 Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Uluslararası spor kodu,

1.3.1.2. TOSFED tarafından yayınlanacak yönetmelikler, Kararlar, bültenler,

1.3.1.3 . İşbu kuralların tamamı,

1.3.1.4. MK Oto ve/veya TOFAŞ tarafından yönetmeliklerde/kurallarda yapılacak ve TOSFED tarafından onaylanarak bilahare duyurulacak değişiklikler, Bültenler, Kurallar,

1.3.1.5. TOFAŞ’ın ve/veya MK Oto’nun çıkaracağı duyurular, ek yönetmelikler ve kurallar,

1.3.1.6 . TOFAŞ ve/veya MK Oto tarafından düzenlenen, Pilot kural ve şartları

1.3.1.7. Ulusal anti-doping ajansının anti-doping yönetmeliği

 

1.3.2. Kuralların ihlali durumunda Komiserler Kurulu tarafından uygulanacak cezalar;

1.3.2.1. Komiserler Kurulu tarafından, kendisi hakkında verilen cezalardan herhangi biri tatbik edilen Pilot/Pilotlar, kısmen ve/veya tamamen ödedikleri ücretlerin iadesini talep edemeyecekleri gibi, herhangi bir hak kaybına uğradıklarından cihetle zararlarının giderilmesi ve benzeri taleplerde de bulunamazlar.

 

2.    2018 Yarış Takvimi:

Ege Rallisi (14/15 – 7 - 2018): 1,0 Katsayı

Yeşil Bursa Rallisi (4/5 – 8 – 2018)           : 0,8 Katsayı

İstanbul Rallisi( 20/21 – 10 – 2018)         : 1,0 Katsayı

Kocaeli Rallisi (17/18 – 11 – 2018) : 0,8 Katsayı

TPŞ  izmit    (29/30 – 9 – 2018)      : 0,7 Katsayı

Tırmanma (6/ 7 10 – 2018): 0,7 Katsayı

 

3.    Sportif Kurallar:

3.1. Pilot( lar )’ın Yarış(lar)’a katılması için gerekli olan şartlar:

3.1.1. 2018 sezonu için geçerli TOSFED Sürücü ihtisas lisanslarına sahip gerçek kişi olması,

3.1.2.  01.01.1990 Tarihinden sonra doğmak ve en az 18. yaşından gün almış olması.

3.1.3. Pilotlar tarafından, bu Yarış süresince ödenmesi gereken tutarların o tarihe kadar olan kısmının ödenmiş olması,

gerekmektedir .

 

3.2.   Yarış için başvuru belgelerinin MK Oto’ya eksiksiz olarak ulaşması gerekmektedir. TOFAŞ ve/veya MK Oto, sebep göstermeksizin başvuruları reddetme hakkına haizdir. Pilotlar’ın, otomobil yarışı yapabilecek yeterli deneyime sahip olmaları şarttır. Pilotlar’ın yeterli deneyime sahip olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi tamamıyla MK Oto ve/veya TOFAŞ’ın takdirindedir. Ayrıca, 2018 yılı için başvuru sayısının planlanandan fazla olması halinde, TOFAŞ ve/veya MK Oto başvurular arasından seçim yapma hakkını saklı tutar.

3.3. Kayıt ve Ücretler:

3.3.1. Pilotlar’ın başvuru formlarını aşağıdaki adrese ulaşması gerekmektedir.

MK Otomotiv Koray Alp Ağaoğlu Maslak 1453 Sitesi T4 B Blok No:22 Maslak/İstanbul Organizatör: MK Otomotiv Koray Alp

3.3.2. Organizasyon Komitesi:

Koray Kafkas

Koray Alp

Mahmut Ayverdi

Fatih Kara

İsmail Arslan

 

Başvuru Formları; lisans numarası, kayıt ücreti ile birlikte en geç 11/06/2018 tarihine kadar MK Oto’ya teslim edilmelidir.

3.3.3. Katılım ücretleri aşağıdaki gibidir,

3.3.3.1. Son Ödeme Tarihi: 11.06.2018

3.3.3.2. Ücret;48.000(Kırksekizbin) TL+KDV şeklinde olacaktır. Ödeme, 2(iki) eşit taksit şeklinde yapılacaktır. Ücret tek bir pilot ve Co-Pilot içindir.

Ödemeler, ilk 2 (iki) Yarıştan bir önceki haftanın Cuma günü mesai saati sonuna kadar MK Oto’ya ulaştırılmalıdır.

3.3.3.3. MK Oto‘un banka bilgileri aşağıdaki gibidir.

TEB Valikonağı Şubesi;

TR110003200000000013753062

Hesap Sahibi: MK Otomotiv Koray Alp

 

MK Oto tarafından, faturanın Pilot’a gönderilmesi, katılım başvurusunun onaylandığı anlamına gelir. MK Oto, tarafına yapılmış geç başvuru ve ödemeleri kabul etmeme hakkına haizdir.

 

3.4.    Katılım Mecburiyeti:

Ödemenin gerçekleşmesiyle birlikte başvuru sahibi Yarış organizasyonunun tüm yarışlarına girmeyi kabul ve taahhüt etmiş olur. Pilot, mücbir sebepler hariç her ne sebeple olursa olsun Yarışlar’a katılmaya mecburdur. Aksi durumda MK Oto, organizasyonun doğru işlemesi için Pilot’un aracını kiraya verebilir veya istediği bir şahsa kullandırabilir. Böyle bir durumda Pilot, MK Oto’dan herhangi maddi ve manevi tazminat ve/veya sair ad altında herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  3.5. Pilotlar İçin Kısıtlamalar:

   01 Temmuz 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki Yarış sezonları boyunca, Pilot(lar);

 3.5.1.TOFAŞ ve/veya MK Oto’nun yazılı izni olmaksızın Türkiye sınırları içerisinde başka hiçbir yarış ayağına, testine ve antrenmanlarına katılamaz. Yazılı izin için başvurduğunda, İzin alabilmek için testin ve/veya yarışın tarihini, yerini ve kullanılacak otomobilin teknik detayını içeren yazılı bir başvuru yapmak zorundadırlar. İzin verip vermemek tamamıyla TOFAŞ ve/veya MK Oto’nun takdirindedir.

3.5.2. Organizasyona katılan bütün sürücüler, TOSFED Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ‘’2018 Kurallar Kitabına’’ na uymakla yükümlüdürler. (Ek-1)

3.5.3. Pilotlar, kullanacakları otomobilleri kura ile seçecekler ve yıl sonuna kadar aynı otomobillerle yarışacaklardır. Yarış otomobillerinin renk ve brandinglerini belirleme ve kullanma hakkı TOFAŞ’a aittir.

3.6. Hizmet Kapsamı:

       Kayıt Bedeli aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:

3.6.1. Servis Alanı Organizasyonu;

3.6.2. Sezon içinde MK Oto un organize ettiği Testlere katılım,

3.6.3. Kurallara uygun ve herkesin aynı şartlara sahip olduğu 2017 Model Egea 1,4 Turbo 160 Hp yarış otomobilinin kullanım hakkı,

3.6.4. Otomobilin ihtiyaç duyduğu yakıt,

3.6.5. Otomobilin ihtiyaç duyduğu bütün sıvılar,

3.6.6. Otomobilin ihtiyaç duyduğu tüm mekanik bakım, onarımlar hizmetleri ve bir sonraki yarışlara hazırlama ve yarış alanlarına transferi;

3.6.7. İdari ve Teknik kontrol,

3.6.8. MK Oto’nun belirleyeceği kapsamda bir catering hizmeti,

3.6.9. Ücreti ayrıca Pilot tarafından ödenmek kaydıyla; TOFAŞ ve MK Oto tarafından yaptırılacak kazalara karşı sigorta.

 

Sigorta kapsamı:

Araç bedeli 190.000 TL olmak üzere her bir hasarda hasar bedeli üzerinden %30 koasürans ile ralli sırasında meydana gelebilecek kaza ve yangına karşı araçları sigortalanabilmektedir. Meydana gelebilecek hasarın hasar tutarının %30’u sigortalıya ait olmak üzere ralli başına 3.300 TL prim ile teminat verilebilmektedir.

 

3. 6.10. Otomobillerin ihtiyaç duyacağı bütün lastik ihtiyacı pilota aittir. Lastik konusunda TOFAŞ sadece kullanılacak marka belirleyecektir. Başka bir Lastik markasının kullanılması söz konusu değildir.

     3.7.Araçların Bakım, Onarımları ve Bunlara ait ücretler:

     Araçların temin ve servisleri MK Oto tarafından yapılacaktır. Şöyle ki:

     3.7.1.Teknik detaylar, tamirat ve parça değişikliği konusundaki kararlar MK Oto tarafından alınacaktır. Bu kararlar bütçeyi de kapsayacak şekilde bir raporla Pilot’a sunulacaktır. Pilot’un onayının alınmasıyla Madde 3.6.’te belirlenen parçalar hariç, tamir ve bakıma başlanacak, bütçelenen meblağ Pilot’a fatura edilecektir. Buna ilaveten hasar tespitten sonra tespit edilen herhangi bir hasar var ise bu Pilot’a bildirilecektir. Hasarlı parça değişimi veya boyanması halinde bu durum sürücüye ayrıca fatura edilecektir.

    3.7.2. Yarış günü aracın tamiri veya yedek parka ihtiyacı doğarsa, bunun sağlanması hususundaki karar sadece MK Oto’nun inisiyatifindedir. MK Oto, Pilot’un yarışa devam edebilmesi veya katılabilmesi için mümkün olan en kısa sürede aracı tamir etmeye çalışacaktır. Arızalı veya hasarlı aracın o an veya daha sonra tamir edilip edilmeyeceği kararı sadece MK Oto’ya aittir.

    3.7.3. Teknik Kontrolden öncePilot kusuru olmadan otomobilin yarışamayacak duruma gelmesi durumunda yedek otomobil mevcut ise, bu otomobilin kullanım hakkının Pilot’a verilmesi kararı, MK Oto’ya aittir.

    3.7.4. Yarış sırasında kaza, arıza ve bakım gibi durumlarda, onarım giderleri Pilot’a fatura edilecektir. (Parça değişimi, boya v.s. gerektiren durumlar dahil).

   3.7.5. Pilotlar, otomobil üzerinde değişen parçaları MK Oto tarafından uygun görülen bir alanda görebileceklerdir.

    3.7.6.Yarış süresince bir önceki yarışta meydana gelen hasar bedelleri, Pilot tarafından bir sonraki yarışın yapılacağı haftanın en geç çarşamba günü mesai saati bitime kadar ödenmek zorundadır. Pilot, en geç bu tarihe kadar ödemeyi yapmış olduğunu belgelemek zorundadır. Ekspertiz raporunda TL, Sterlin, Euro v.s. olarak belirtilen meblağlar faturanın kesildiği tarihteki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı olarak ödenecektir.

3.8. Yarışlardan Erken Ayrılma:

Yarışlardan sezon sonundan önce ayrılmak isteyen Pilot(lar)’a MK Oto tarafından hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacaktır.

3.9. Yapılabilecek Ayarlar:

Pilotlar’ın talebi doğrultusunda MK Oto’nun teknik elemanları araç üstünde aşağıda belirtilen kişisel değişiklikleri /ayarlamaları yapabilir;

Direksiyon Ayarı;

Koltuk Ayarı;

Emniyet Kemeri Ayarı;

Lastik Hamuru , Hava Basıncı Ayarları;

Amortisör yükseklik ve Sertlik ayarları;

 

Geri kalan tüm ayarlar MK Oto tarafından araçlara standart olarak yapılacaktır. Kişisel değişiklikler yapılamaz.

 

3.10. Servis Alanı:

Servis Alanı MK Oto tarafından ait olduğu yarışın servis alanı içinde yer alan sekizli garajlardan biri olacaktır. Bu alan içinde MK Oto’nun karar vereceği bir catering hizmeti sadece Pilotlar, organizasyon komitesi, teknik eleman ve diğer görevliler için verilecektir.

3.11. İdari Kontrol:

İdari kontrol Yarışlar’ın teknik kontrolü öncesinde yol keşfi ile çakışmayan saatlerde yapılmalıdır. İdari kontrolde yarışmacılardan istenecek belgeler (Kayıt Formunun eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı kopyası, Sporcu lisansları, ehliyetlerin aslı, kayıt bedeli dekont veya makbuzu, yarış otomobilinin ruhsatı veya ATA karnesi / Gümrük izin belgesi, aracın sigortası, eğer araç sahibi bir başkası ise araç sahibinden alınacak olan feragatname) ek kurallarda belirtilmelidir.

 

Bir önceki yarışta meydana gelen kaza sonucu veya ödeme planındaki ödemelerin yapıldığına dair dekont ödenecektir.

3.12. Teknik Kontrol:

Otomobiller ve Pilot kıyafetleri, ASN tarafından FIA kurallar kitabında yer alan güvenlik tedbirleri açısından yarışa ait servis alanı içinde TOSFED görevlileri tarafından kontrol edilecektir.

3.13. Sürücü Ekipmanları

3.13.1. Pilotlar, TOFAŞ tarafından Yarış’ta giyilmek üzere verilen tulumları giymekle yükümlüdür. Bu tulumlar TOFAŞ’ın malıdır. Sezon sonunda iade edilecektir.

          Diğer yarış ekipmanlarını ücreti mukabilinde bedenlerine uygun olarak XXX tarafından temin edilen xxx markalı sürücü ekipmanlarını giymekle yükümlüdür. Bu ekipmanlar, FIA homologasyonuna uygun, yanmaz uzun alt-üst içlik, balaklava, yarış eldiveni, yarış çorabı ve yarış ayakkabısı, boyun koruma için hans sistemi ve kasktır. Bu ekipmanlar XXX firmasından satın alınacaktır. Pilotlar bu ekipmanların tamamını, serbest veya resmi antrenmanlarda, sıralama turlarında ve yarışlarda giymekle yükümlüdürler.

3.13.2. Yarış tulumunun üzerinde FIAT ve şampiyona sponsorlarının logoları yer alacaktır. Bu logolar, sezon boyunca yapılacak serbest veya resmi antrenmanlarda, sıralama turlarında, Yarışlar’ da ve hafta sonundaki hiçbir Yarış sırasında kapatılamaz.

3.13.3. Tüm organizasyon boyunca TOFAŞ tarafından Pilotlar’a verilen şapka takılmak zorundadır. Yarışlar ilk yarışın yapılacağı hafta Cuma günü saat 08:00 da başlar, Pazar günü akşam 18:00 de kupa töreniyle son bulur.

3.13.4. Söz konusu bu ekipmanlardan giyilmiş haldeki tulum ve şapkanın, TV röportajlarında ve kupa töreninde Pilot tarafından giyilmesi zorunludur. Aksi bir durumda Pilotlar 500 TL + KDV (beşyüz) tutarındaki cezai şartı MK Oto’ a ödemekle yükümlüdürler. Söz konusu bu ve benzeri cezaların ödenmemesi durumunda Pilot, MK Oto tarafından yarış serisinden hiçbir geri ödeme yapılmaksızın ihraç edilebilir.

3.13.5. Pilotlar, söz konusu bu ekipmanlarını TOFAŞ ve/veya MK Oto’ya ait olmayan başka bir aktivite, test sürüşü vesair mecrada giyemezler.

3.14.    Sürücü Ekipmanlarında ve Araç üzerinde reklam kullanımı:

3.14.1. TOFAŞ, otomobil veya tulum üzerinde reklam konulacak yerleri görsel olarak düzenleme, istediği gibi sponsor alma ve aldığı sponsorlara göre dizayn etme hakkına sahiptir. Bu hakkın kapsamı ekteki çizimlerle mevcuttur (Ek- 2). Bu ek, işbu kuralların ayrılmaz bir parçasıdır. Belirtilen alanlara pilotlar kendi sponsorlarını alma hakkına sahiptirler.

3.14.2. Pilotlar sponsor bulurken TOFAŞ ve/veya bağlı şirketleri ile aynı veya benzer faaliyet alanında bulunan firmaların sponsorluğunu alamazlar. Aynı şekilde TOFAŞ’ın Yarış için bulacağı sponsorlarla aynı faaliyet alanlarında bulunan firmaların da sponsorluğunu alamazlar. Pilotlar, buldukları sponsorları tulum veya araç üzerinde branding olarak yerleştirmek istediklerinde; TOFAŞ’ın yazılı onayını almak zorundadırlar.

3.14.3. Pilotlar, belirtilen ölçülerdeki sticker, logo veya yamaları yarıştan 14 (Ondört) gün önce MK Oto’ya 10 (on) set olarak ulaştırmak zorundadırlar. MK Oto, sticker veya yamaları kalitesiz bulması durumunda onu yenisiyle değiştirme ve doğacak meblağı Pilot’tan tahsil etme hakkına sahiptir. MK Oto’ya vaktinde ulaştırılamayan stickerlar o yarışta kullanılmayacaktır.

3.14.4. Otomobil kaputu üzerinde 1000 cm2 boyutunda 1 (Bir) adet alan ve tulum üzerinde sol ve sağ göğüs hizasında toplam 100 cm2 boyutunda en fazla 2 (iki) adet alan, Otomobillerin ön kapıları ve çamurluk üzerindeki alanlar reklam kullanımı için Tofaş’a ayrılmıştır.

3.14.5. Bir yarışı ilk 3 (üç) sırada bitiren Pilotlar kendilerine verilen şapkaları; kupa törenine, TV röportajına ve/veya Basın toplantısına, firma logosu önde olacak şekilde takmalıdırlar. Ulusal marşın çalındığı zaman parçası hariç Pilotlar’ın şapkalarını çıkarmaları yasaktır.

3.14.6. Pilotlar, Tofaş tarafından kendilerine verilen içecek veya şapka dışında herhangi bir şeyle podyuma, TV Röportajına ve basın toplantısına çıkamazlar.

3.15. Müsabakaların organizasyonu:

3.15.1. Yarış, TOSFED’in müsabaka ve Ralli yönetmeliklerine göre organize edilir. Yarış’a ek olan bilgiler her yarış öncesi hazırlanan ek yönetmeliklerle belirtilir.

3.15.2. TOFAŞ ve/veya MK Oto, özel durumların vuku halinde bu yönetmeliklerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3.16. Antrenman ve/veya Shakedown:

     TOSFED tarafından 2018 sezonu boyunca her yarıştan 1 gün önce yeri ve zamanı daha sonra açıklanmak kaydıyla Resmi antrenman ve/veya Shakedown yapılması planlanmaktadır. Her araçta yer alan ekipler antrenman ve/veya Shakedownlarda otomobili kullanabileceklerdir. Katılım mecburiyeti yoktur.

3.17. Klasman:

3.17.1. Kesin neticelerin TOSFED tarafından açıklanmasından sonra bir ceza almaksızın yarış mesafesini en kısa sürede tamamlayan sürücü klasman lideri olur. Bu dereceye göre diğer derecelerin sıralaması yapılır. Egea Gençler Kupasında sürücülerin alacağı puanlar hesaplanır.

3.18. Podyum Seromonisi ve Ödüller:

Her klasman yarışının ardından ilk üçe giren sürücüler MK Oto tarafından yaptırılan kupa, plaket veya madalyadan herhangi biri ile ödüllendirilir. Bu ödüllerin seçimi, dizaynı ve şekli MK Oto’ya ait olacaktır. Yarış’ın sonucunda herhangi bir maddi ödül bulunmamaktadır.

3.19. Yıl sonu Klasmanı ve Ödül Töreni:

MK Oto tarafından düzenlenecek olan ve 2018 yarış sezonunu kapsayacak Yarışlar, yıl sonu klasmanı toplam 6 (altı) hafta sonu yarışından oluşacaktır.

Bu yarışlarda sürücüler her yarıştan elde edecekleri puanların toplanması suretiyle toplam 6 (altı) yarışta aldıkları puanlar sonucunda yıl sonu klasmanı oluşacaktır.

Klasman sonucunda en çok puanı alan Pilot, o yıla ait “EGEA Gençler Kupası” şampiyonu / Birincisi olarak anons edilecektir.

Yıl sonu klasmanına göre ilk üçe girenler ve katılan bütün sürücülere bir yıl sonu ödül töreni düzenlenebilecektir. Bu ödül törenine katılmak mecburidir. TOFAŞ, tamamıyla kendi inisiyatifinde olmak üzere, dereceye giren Pilotlar'ı birer plaket ve/veya kupayla ödüllendirebilecektir.

3.20. Puan Tablosu:

EGEA Gençler Kupası Yarışları Puan Tablosu:

TOSFED’ in her bir yarışa ait kesin sonuçlarının açıklanmasının sonunda alınacak puan tablosu;

Sıralama

Puan

1.

12

2.

10

3.

8

4.

6

5.

5

6.

4

7.

3

8.

2

9.

1

 

Bu tabloda yer alan puanlar TOSFED’in açıkladığı yarışlardaki katsayı sistemi ile çarpılacak ve Pilotlar’ın puanları ortaya çıkacaktır. Ayrıca bütün yarışlarda, 2018 kurallar kitabında yer aldığı şekilde start prosedürleri uygulanacaktır.

3.21. İtiraz ve/veya Temyiz:

İtiraz ücreti 600,00 TL’dir.

DEPOZİTO

İtirazlar otomobillerin bazı parçalarının sökülüp tekrar takılmasını gerektiriyor ise, ek kurallarda yazılabilecek bir ilave depozito itiraz sahibi tarafından peşinen ödenecektir.

 

MASRAFLAR

Sökme-takma işlemleri ve nakliyeden kaynaklanan giderler; itiraz reddedilirse itiraz eden, itiraz haklı bulunulursa itiraz edilen tarafından karşılanacaktır.

İtirazın reddedilmesi ve giderlerin (Teknik kontrol, nakliye vs.) depozitodan daha fazla tutması halinde oluşan fark; itiraz eden tarafından ayrıca ödenecektir. Masraflar daha az tutarsa fark itiraz sahibine iade edilecektir.

 

TEMYİZLER

Bütün temyizler; TOSFED Yarışma Genel Kurallar Madde IV ve Uluslararası Spor Kodu’nun ulusal temyiz prosedürünün düzenleyen 15.3 Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Uluslararası temyiz ücreti TOSFED tarafından her sene açıklanır.

2018 yılı için Temyiz Harcı 3.500 TL’dir.

 

4. Otomobiller

 

4.1.           Teknik Özellikler:

Motor

1,4 Turbo Benzinli

Güç

160Hp

Tork

250Nm

Vites Kutusu

6 ileri düz vites kutusu

Jant

17’’Asfalt / 15’’ Toprak

Yakıt Deposu

45Lt

 

4.2.          Otomobil Seçimleri:

          Kayıt yaptıran pilotlar, sezonun ilk yarışından önce bütün pilotların yer alacağı bir kura çekimi sonucunda hangi otomobili kullanacakları belirlenir.

GÖNDER

× Alternate Text